As Kalibrasyon organizasyonel yapılanması ve yapılan düzenlemeler ile hizmetin bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda verilmesini sağlar.

Tarafsızlığa dair riskler bir risk analizi yapılarak belirlenmiş ve bu risklerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır.

Risk analizi gerektiğinde güncellenir ve yeni tedbirler uygulamaya alınır.

Şirket Müdürü tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda hizmet verileceğine dair beyan ve talimat vermiştir.

As Kalibrasyon personeli, kararlarını etkileyebilecek ticari, mali ve diğer baskılardan arındırılmıştır. Personel ücretleri, gerçekleştirilen muayene ve gözetim hizmetlerinden alınan ücretlerden ve bunların sonuçlarından bağımsızdır. As Kalibrasyon A tipi muayene kuruluşu olarak hizmet verir.

AS KALİBRASYON
GİZLİLİK

Muayene hizmetinin tüm aşamalarında elde edinilen bilgilerin gizliliğinin sağlanması amacıyla Şirket personeli FR.018 GİZLİLİK VE TARAFSIZLIK TAAHHÜDÜ ’nü imzalar.

Diğer yandan güvenli arşiv ortamları ile kuruluşlara ait kayıtlara sorumlu olmayan kişilerin erişimi engellenmektedir.

Gizliliğin korunmasına yönelik yapılan uygulamalarla, telif ve patent haklarının korunmasında garanti altına alınmaktadır.

Muayene hizmetlerinin verilmesi aşamalarında hizmetin gereği olarak elde edilen, kuruluşlara ait bilgilerin kanun gereği üçüncü taraflara açılmasını gerekli kılan durumlar söz konusu olduğunda, muayene hizmetlerinden faydalanan kuruluş, kanunun izin verdiği ölçüde bilgilendirilir. Ayrıca müşteri ile ilgili olarak müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgilerde (örneğin, şikâyette bulunanlardan veya düzenleyici makamlardan) gizli olarak değerlendirilir.

Zorunlu muayenelerde müşteri dışında sadece firma personeli ve yönetimi sonuçlara erişebilmektedir. Tüm bu erişime sahip kişiler ise mutlaka ilgili taahhütnameleri imzalamışlardır.

2

AS KALİBRASYON

BELGELENDİRME DENETİMİ YAPTIK

Yönetim Sistemleri Standardı; tüm kuruluşlara, tipine, büyüklüğüne ve ürün cinsine bakılmaksızın uygulanabilen etkin bir kalite yönetim sistemidir.

3,950

MUAYENESİ YAPILMIŞ
ASANSÖR

A Tipi Muayene Kuruluşu olarak güvenle asansörlerinizi kullandırdık.

34,221

EĞİTİM VERİLMİŞ KİŞİ SAYISI

Kuruluşların gelişmesi, ilerlemesi, dünyadaki yeniliklere ayak uydurabilmesi için eğitim hizmetlerine öncelik vermeleri gerekmektedir.

1,012

BLOG

Adres Değişikliği

Adres Değişikliği

ZORUNLU ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

DEVAMI
As Kalibrasyon KAPSAMINI GENİŞLETTİ

As Kalibrasyon KAPSAMINI GENİŞLETTİ

DEVAMI
Hangi cihazların kalibrasyonunu yaptırmalıyım

Hangi cihazların kalibrasyonunu yaptırmalıyım

DEVAMI
Kalibrasyon zorunlu

Kalibrasyon zorunlu

DEVAMI
Kalibrasyonu ne zaman yaptırmalıyım ?

Kalibrasyonu ne zaman yaptırmalıyım ?

DEVAMI
kalibrasyonu yapılan cihazın hatası sıfır mıdır ?

kalibrasyonu yapılan cihazın hatası sıfır mıdır ?

DEVAMI
Bültenemize Abone Olun

en güncel bilglerimizden ve kampanyalarımızdan haberdar olmak için kaydınızı bırakın

elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

üyelik sözleşmesini kabul ediyorum.

KAYDET

© 2019 AS KALİBRASYON, ALL RIGHTS RESERVED

site design & technology
Projx
www.projx.com.tr