DC Yüksek Gerilim Kaynakları ,DC Yüksek Gerilim Ölçüm Sistemi , AC Yüksek Gerilim Kaynakları , AC Yüksek Gerilim , Ölçüm Sistemi , Multimetre , Ampermetre , Pensampermetre , Ohmmetre , Yalıtım Test Cihazı , Kapasitans Ölçerler ve Wattmetre başta olmak üzere aşağıdaki tabloda belirttiğimiz cihazların kalibrasyonlarını akredite olarak yapabiliyoruz.

Şimdilik ADANA VE İZMİR deyiz.
Ülkemizde hem merkezinde hem de şubesinde Türkak dan akredite hizmet veren nadir firmalardan biri olmamız sebebiyle Adana ve İzmir laboratuvarlarımızın akredite hizmet verdiği alanları ayrı ayrı belirttik.

ADANA LABORATUVARIMIZ Elektriksel Kalibrasyon Akreditasyon Kapsamı

Ölçüm Büyüklüğü/

Kalibre edilen Cihazlar

Ölçüm Aralığı

Ölçüm Şartları

Kalibrasyon ve Ölçüm Yeteneği

( k=2)

Açıklamalar/Kalibrasyon Metodu

DC GERİLİM

DC Yüksek Gerilim ( > 1000V )

DC Yüksek Gerilim

Kaynakları

1 kV ≤ U ≤ 40 kV

 

0,2 %

IEC 60060-2,IEC 60060-3 Standartlarına göre DC Yüksek gerilim ölçüm sistemi ( Dirençsel gerilim bölücü ve Multimetre kullanılarak )

U : Uygulanan Gerilim

*Yerinde ve

Laboratuvarda

Kalibrasyon

DC Yüksek Gerilim

( > 1000 V )

DC Yüksek Gerilim

Ölçüm Sistemi

1 kV ≤ U ≤ 40 kV

 

0,2 %

IEC 60060-2,IEC 60060-3 Standartlarına göre DC Yüksek gerilim ölçüm sistemi ( Dirençsel gerilim bölücü ve Multimetre kullanılarak )

U : Uygulanan Gerilim

*Yerinde Kalibrasyonlarda 40kV DC ve

Laboratuvarda

Kalibrasyonlarda 15kV DC’ye kadar

AC GERİLİM

AC Yüksek Gerilim ( > 1000 V )

AC Yüksek Gerilim

Kaynakları

1 kV ≤ U ≤ 28 kV

1 kV ≤ U ≤ 100 kV

f : 50 Hz

0,26 %

0,35 %

IEC 60060-2,IEC 60060-3 Standartlarına göre AC Yüksek gerilim ölçüm sistemi ( Kapasitif gerilim bölücü ve Multimetre kullanılarak )

U : Uygulanan Gerilim

f : Frekans

*Yerinde Kalibrasyonlarda 100kV AC ve

Laboratuvarda

Kalibrasyonlarda 25kV AC’ye kadar

AC GERİLİM

AC Yüksek Gerilim ( > 1000 V )

AC Yüksek Gerilim

Ölçüm Sistemi

1 kV ≤ U ≤ 28 kV

1 kV ≤ U ≤ 100 kV

f : 50 Hz

0,26 %

0,35 %

IEC 60060-2,IEC 60060-3 Standartlarına göre AC Yüksek gerilim ölçüm sistemi ( Kapasitif gerilim bölücü ve Multimetre kullanılarak )

U : Uygulanan Gerilim

f : Frekans

*Yerinde

DC Gerilim

DC Gerilim Kaynakları

Kalibratör: DC Gerilim

DC Gerilim Kaynağı

1 mV ≤ U ≤ 100 mV

100 mV < U ≤ 1 V

1 V < U ≤ 10 V

10 V < U ≤ 100 V

100 V < U ≤ 1000 V

 

5,1 · 10-5 · U + 5,3 µV

3,9 · 10-5 · U + 18 µV

3,6 · 10-5 · U + 0,11 mV

4,4 · 10-5 · U + 1,7 mV

4,4 · 10-5 · U + 22 mV

U = Ölçülen Gerilim, V

Fluke 8845A

DMM ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

DC Akım

DC Akım Kaynakları

DC Akım Kaynağı

Kalibratör: DC Akım

10 µA ≤ I ≤ 100 µA

100 µA < I ≤ 1mA

1 mA < I ≤ 10 mA

10 mA < I ≤ 100 mA

100 mA < I ≤ 400 mA

0,4 A < I ≤ 1 A

1 A < I ≤ 3 A

3 A < I ≤ 10 A

 

5,3 · 10-4 · I + 38 nA

5,2 · 10-4 · I + 0,14 µA

5,4 · 10-4 · I + 2,8 µA

5,0 · 10-4 · I + 15 µA

4,8 · 10-4 · I + 80 µA

5,3 · 10-4 · I + 0,33 mA

8,9 · 10-4 · I + 2,1 mA

1,4 · 10-3 · I + 5,1 mA

I = Ölçülen Akım, A

Fluke 8845A DMM ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

DC Yüksek Akım (>100 A)

DC Yüksek Akım Kaynakları

DC Akım Kaynağı

Kalibratör: DC Akım

10 A ≤ I ≤ 1000 A

 

2,4 · 10-2 · I + 0,58 A

I = Ölçülen Akım, A

Pensampermetre ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

AC Gerilim

AC Gerilim Kaynakları

AC Gerilim Kaynağı

Kalibratör: AC Gerilim

10 mV ≤ U ≤ 100 mV

0,1 V < U ≤ 1 V

1 V < U ≤ 10 V

10 V < U ≤ 100 V

100 V < U ≤ 750 V

10 Hz ≤ f < 20 kHz

10 Hz ≤ f < 20 kHz

10 Hz ≤ f < 20 kHz

10 Hz ≤ f < 20 kHz

10 Hz ≤ f < 20 kHz

5,6 · 10-4 · U + 73 µV

5,9 · 10-4 · U + 0,52 mV

6,0 · 10-4 · U + 5,2 mV

5,9 · 10-4 · U + 52 mV

6,1 · 10-4 · U + 0,36 V

U: Ölçülen Gerilim,V

f = Frekans, Hz

Fluke 8845A

DMM ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

AC Akım

AC Akım Kaynakları

AC Akım Kaynağı

Kalibratör: AC Akım

1 mA < I ≤ 10 mA

10 mA < I ≤ 100 mA

100 mA < I ≤ 400 mA

0,4 A < I ≤ 1 A

1 A < I ≤ 3 A

3 A < I ≤ 10 A

10 Hz ≤ f < 5 kHz

10 Hz ≤ f < 5 kHz

10 Hz ≤ f < 5 kHz

10 Hz ≤ f < 5 kHz

10 Hz ≤ f < 1 kHz

10 Hz ≤ f < 1 kHz

9,8 · 10-4 · I + 24 µA

7,8 · 10-3 · I + 0,12 mA

2,2 · 10-3 · I + 3,4 mA

5,0 · 10-4 · I + 2,6 mA

1,5 · 10-3 · I + 3,2 mA

1,5 · 10-3 · I + 10 mA

I = Ölçülen Akım, A

f = Frekans, Hz

Fluke 8845A DMM ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

AC Yüksek Akım (>100 A)

AC Yüksek Akım Kaynakları

AC Akım Kaynağı

10 A ≤ I ≤ 1000 A

10 Hz ≤ f  ≤ 100 Hz

2,6 · 10-2 · I + 0,57 A

I = Ölçülen Akım, A

f = Frekans, Hz

Pensampermetre ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

DC Gerilim

DC Gerilim Ölçerler

Multimetre:DC Gerilim,

DC Voltmetre

1 mV ≤ U ≤ 330 mV

330 mV < U ≤ 3,3 V

3,3 V < U ≤ 33 V

33 V < U ≤ 330 V

330 V < U ≤ 1000 V

 

5,9 · 10-5 · U + 7,6 µV

4,9 · 10-5 · U + 43 µV

4,7 · 10-5 · U + 0,5 mV

5,2 · 10-5 · U + 5,2 mV

5,7 · 10-5 · U + 11 mV

U = Ölçülen Gerilim, V

Çok Fonksiyonlu Kalibratör ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

DC Akım

DC Akım Ölçerler

Multimetre: DC Akım

Ampermetre

Pensampermetre

0,33 mA < I ≤ 3,3 mA

3,3 mA < I ≤ 33 mA

33 mA < I ≤ 330 mA

330 mA < I ≤ 2,2 A

2,2 A < I ≤ 11 A

 

1,2 · 10-4 · I + 0,2 µA

6,1 · 10-5 · I + 3,4 µA

2,8 · 10-5 · I + 1,3 µA

9,5 · 10-5 · I + 1,6 mA

3,8 · 10-4 · I + 6,6 mA

I = Ölçülen Akım, A

Çok Fonksiyonlu Kalibratör ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

DC Yüksek Akım (>100 A)

DC Yüksek Akım Ölçerler

Ampermetre

Pensampermetre

10 A ≤ I ≤ 16,5 A

16,5 A < I ≤ 150 A

150 A < I ≤ 550 A

 

4,6 · 10-3 · I + 44 mA

6,1 · 10-3 · I + 0,18 A

5,8 · 10-3 · I + 0,64 A

I= Ölçülen akım, A

Çok Fonksiyonlu Kalibratör ve 50 Tur Bobin ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

DC Direnç

DC Direnç Ölçerler

Multimetre: Direnç

Ohmmetre

Yalıtım Test Cihazı

1 Ω ≤ R ≤ 11 Ω

11 Ω < R ≤ 33 Ω

33 Ω < R ≤ 110 Ω

110 Ω < R ≤ 330 Ω

0,33 kΩ < R ≤ 1,1 kΩ

1,1 kΩ < R ≤ 3,3 kΩ

3,3 kΩ < R ≤ 11 kΩ

11 kΩ < R ≤ 33 kΩ

33 kΩ < R ≤ 110 kΩ

110 kΩ < R ≤ 330 kΩ

0,33 MΩ < R ≤ 1,1 MΩ

1,1 MΩ < R ≤ 3,3 MΩ

3,3 MΩ < R ≤ 11 MΩ

11 MΩ < R ≤ 33 MΩ

33 MΩ < R ≤ 110 MΩ

110 MΩ < R ≤ 330 MΩ

2 ‑ 4 uçlu

Direnç ölçümü

1,8 · 10-4 · R + 11 mΩ

1,3 · 10-4 · R + 19 mΩ

1,0 · 10-4 · R + 19 mΩ

9,9 · 10-5 · R + 21 mΩ

9,3 · 10-5 · R + 94 mΩ

9,3 · 10-5 · R + 0,13 Ω

9,0 · 10-5 · R + 1 Ω

9,4 · 10-5 · R + 1,3 Ω

1,1 · 10-4 · R + 10 Ω

1,2 · 10-4 · R + 14 Ω

1,5 · 10-4 · R + 0,1 kΩ

1,6 · 10-4 · R + 0,15 kΩ

6,5 · 10-4 · R + 1,2 kΩ

1,1 · 10-3 · R + 4,9 kΩ

5,5 · 10-3 · R + 45 kΩ

5,2 · 10-3 ·R + 0,30 MΩ

R = Ölçülen Değer, Ω

Çok Fonksiyonlu Kalibratör ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

DC Direnç

DC Direnç Ölçerler

Multimetre: Direnç

Ohmmetre

Yalıtım Test Cihazı

10 MΩ

50 MΩ

100 MΩ

500 MΩ

1000 MΩ

U ≤ 1000 V

% 0,3

U = Uygulanan Gerilim, V

Sabit Dirençler ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

1 kV < U ≤ 2,5 kV

% 0,6

2,5 kV < U ≤ 5 kV

% 1,2

5 kV < U ≤ 10 kV

% 2,4

AC Gerilim

AC Gerilim Ölçerler

Multimetre: AC Gerilim,

AC Voltmetre

1 mV ≤ U ≤ 33 mV

10 Hz ≤ f ≤ 45 Hz

45 Hz < f ≤ 10 kHz

10 kHz < f ≤ 20 kHz

20 kHz < f ≤ 50 kHz

1,4 · 10-3 · U + 0,24 mV

3,7 · 10-4 · U + 0,24 mV

5,8 · 10-4 · U + 0,24 mV

8,2 · 10-4 · U + 0,24 mV

U = Ölçülen Gerilim, V

f = Frekans, Hz

Çok Fonksiyonlu Kalibratör ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

33 mV < U ≤ 330 mV

10 Hz ≤ f ≤ 45 Hz

45 Hz < f ≤ 10 kHz

10 kHz < f ≤ 20 kHz

20 kHz < f ≤ 50 kHz

1,8 · 10-3 · U + 0,64 mV

1,1 · 10-4 · U + 0,67 mV

3,7 · 10-4 · U + 0,67 mV

8,7 · 10-4 · U + 0,66 mV

0,33 V < U ≤ 3,3 V

10 Hz ≤ f ≤ 45 Hz

45 Hz < f ≤ 10 kHz

10 kHz < f ≤ 20 kHz

20 kHz < f ≤ 50 kHz

8,0 · 10-4 · U + 6,0 mV

3,9 · 10-5 · U + 6,2 mV

2,5 · 10-4 · U + 6,1 mV

7,3 · 10-4 · U + 6,0 mV

3,3 V < U ≤ 33 V

10 Hz ≤ f ≤ 45 Hz

45 Hz < f ≤ 10 kHz

10 kHz < f ≤ 20 kHz

20 kHz < f ≤ 50 kHz

8,0 · 10-4 · U + 60 mV

6,7 · 10-5 · U + 61 mV

2,8 · 10-4 · U + 61 mV

1,2 · 10-3· U + 59 mV

33 V < U ≤ 330 V

45 Hz ≤ f ≤ 1 kHz

1 kHz < f ≤ 10 kHz

10 kHz < f ≤ 20 kHz

2,8 · 10-4 · U + 0,18 V

6,0 · 10-4 · U + 0,17 V

7,5 · 10-4 · U + 0,18 V

330 V < U ≤ 1000 V

45 Hz ≤ f ≤ 1 kHz

1 kHz < f ≤ 5 kHz

5 kHz < f ≤ 10 kHz

3,3 · 10-4 · U + 0,61 V

2,1 · 10-3 · U + 0,40 V

2,3 · 10-3 · U + 0,63 V

AC Akım

AC Akım Ölçerler

Multimetre: AC Akım

AC Ampermetre

Pensampermetre

100 µA < I ≤ 330 µA

10 Hz ≤ f ≤ 20 Hz

20 Hz < f ≤ 45 Hz

45 Hz < f ≤ 1 kHz

1 kHz < f ≤ 5 kHz

5 kHz < f ≤ 10 kHz

1,6 · 10-3 · I + 1,1 µA

1,4 · 10-3 · I + 0,21 µA

6,5 · 10-4 · I + 1,2 µA

3,2 · 10-3 · I + 1 µA

1,3 · 10-2 · I + 6,6 µA

I = Ölçülen Akım, A

f = Frekans, Hz

LCOMP “Off”

konumunda

Çok Fonksiyonlu Kalibratör ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

0,33 mA < I ≤ 3,3 mA

10 Hz ≤ f ≤ 20 Hz

20 Hz < f ≤ 45 Hz

45 Hz < f ≤ 1 kHz

1 kHz < f ≤ 5 kHz

5 kHz < f ≤ 10 kHz

1,4 · 10-3 · I + 5,0 µA

4,6 · 10-4 · I + 5,3 µA

4,6 · 10-4 · I + 5,3 µA

1,4 · 10-3 · I + 5 µA

6,0 · 10-3 · I + 4,0 µA

3,3 mA < I ≤ 33 mA

10 Hz ≤ f ≤ 20 Hz

20 Hz < f ≤ 45 Hz

45 Hz < f ≤ 1 kHz

1 kHz < f ≤ 5 kHz

5 kHz < f ≤ 10 kHz

4,1 · 10-4 · I + 0,25 mA

1,1 · 10-4 · I + 0,25 mA

9,2 · 10-5 · I + 0,25 mA

4,1 · 10-4 · I + 0,25 mA

3,0 · 10-3 · I + 0,25 mA

33 mA < I ≤ 330 mA

10 Hz ≤ f ≤ 20 Hz

20 Hz < f ≤ 45 Hz

45 Hz < f ≤ 1 kHz

1 kHz < f ≤ 5 kHz

5 kHz < f ≤ 10 kHz

1,0 · 10-3 · I + 0,87 mA

3,0 · 10-4 · I + 0,89 mA

2,5 · 10-4 · I + 0,89 mA

1,0 · 10-3 · I + 0,86 mA

5,2 · 10-3 · I + 0,76 mA

0,33 A < I ≤ 2,2 A

45 Hz < f ≤ 1 kHz

1 kHz < f ≤ 5 kHz

2,1 · 10-4 · I + 9,9 mA

6,1 · 10-3 · I + 8,4 mA

2,2 A < I ≤ 11 A

45 Hz ≤ f ≤ 1 kHz

3,0 · 10-3 · I + 15 mA

AC Yüksek Akım (>100 A)

AC Yüksek Akım Ölçerler

AC Akım Ölçer

Pensampermetre

10A ≤ I ≤ 16,5 A

45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz

65 Hz < f ≤ 440 Hz

6,2 · 10-3 · I + 48 mA

1,2 · 10-2 · I + 37 mA

I = Ölçülen akım, A

f = Frekans, Hz

LCOMP “ON” konumunda

Çok Fonksiyonlu Kalibratör ve 50 Tur Bobin ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

16,5A < I ≤ 150 A

45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz

65 Hz < f ≤ 440 Hz

7,0 · 10-3 . I + 0,52 A

1,2 · 10-2 · I + 0,5 A

150 A < I ≤ 550 A

45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz

65 Hz < f ≤ 440 Hz

6,2 · 10-3 . I + 1,3 A

1,1 · 10-2 · I + 1,2 A

Kapasitans

Kapasitans Ölçerler

0,1 nF ≤ C ≤ 0,4 nF

0,4 nF < C ≤ 1,1 nF

1,1 nF < C ≤ 3,3 nF

3,3 nF < C ≤ 11 nF

11 nF < C ≤ 33 nF

33 nF < C ≤ 110 nF

110 nF < C ≤ 330 nF

0,33 µF < C ≤ 1,1 µF

1,1 µF < C ≤ 3,3 µF

3,3 µF < C ≤ 11 µF

11 µF < C ≤ 33 µF

33 µF < C ≤ 110 µF

110 µF < C ≤ 330 µF

330 µF < C ≤ 1100 µF

50 Hz < f ≤ 1 kHz

50 Hz < f ≤ 1 kHz

50 Hz < f ≤ 1 kHz

50 Hz < f ≤ 1 kHz

50 Hz < f ≤ 1 kHz

50 Hz < f ≤ 1 kHz

50 Hz < f ≤ 1 kHz

50 Hz < f ≤ 1 kHz

50 Hz < f ≤ 1 kHz

50 Hz < f ≤ 400 Hz

50 Hz < f ≤ 400 Hz

50 Hz < f ≤ 200 Hz

50 Hz < f ≤ 100 Hz

50 Hz < f ≤ 100 Hz

5,3 · 10-3 · C + 13 pF

5,6 · 10-3 · C + 12 pF

5,5 · 10-3 · C + 13 pF

5,5 · 10-3 · C + 20 pF

2,8 · 10-3 · C + 0,13 nF

2,6 · 10-3 · C + 0,18 nF

2,6 · 10-3 · C + 0,49 nF

2,5 · 10-3 · C + 1,8 nF

3,7 · 10-3 · C + 5,2 nF

3,2 · 10-3 · C + 29 nF

4,1 · 10-3 · C + 63 nF

5,1 · 10-3 · C + 0,24 µF

7,4 · 10-3 · C + 0,68 µF

1,0 · 10-2 · C + 2,1 µF

C = Ölçülen Değer, F

Çok Fonksiyonlu Kalibratör ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

DC Güç

DC Güç Ölçerler

Wattmetre

0,11 mW ≤ P ≤ 109 mW

33 mV ≤ U ≤ 330 mV

3,3 mA < I ≤ 330 mA

3,3 · 10-4 · P + 0,96 µW

P = Ölçülen Güç, W

Çok Fonksiyonlu Kalibratör ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

109 mW < P ≤ 7,26 W

0,33 V ≤ U ≤ 3,3 V

0,33 A < I ≤ 2,2 A

7,8 · 10-4· P + 0,47 mW

7,26 W < P ≤ 11 kW

33 V ≤ U ≤ 1000 V

2,2 A < I ≤ 11 A

9,7 · 10-4· P + 23 mW

3,3 W ≤ P ≤ 54,5 W

0,33 V ≤ U ≤ 3,3 V

10 A < I ≤ 16,5 A

7,1· 10-3· P + 3,2 mW

P = Ölçülen Güç, W

Çok Fonksiyonlu Kalibratör ve 50 Tur Bobin ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

54,5 W < P ≤ 3,63 kW

3,3 V ≤ U ≤ 33 V

16,5 A < I ≤ 110 A

7,2 · 10-3· P + 0,5 W

3,63 kW < P ≤ 550 kW

33 V ≤ U ≤ 330 V

110 A < I ≤ 550 A

6,9· 10-3· P + 17 W

AC Güç

AC Güç Ölçerler

Wattmetre

0,11 mW ≤ P ≤ 109 mW

33 mV ≤ U ≤ 330 mV

3,3 mA ≤ I ≤ 330 mA

45 Hz ≤ f ≤ 1 kHz

3,6 · 10-3· P + 8,6 µW

P = Ölçülen Güç, W

f= Frekans, Hz

Çok Fonksiyonlu Kalibratör ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

0,109 W < P ≤ 7,26 W

0,33 V ≤ U ≤ 3,3 V

0,33 A < I ≤ 2,2 A

45 Hz ≤ f ≤ 1 kHz

4,6 · 10-3· P + 3,4 mW

7,26 W < P ≤ 11 kW

3,3 V ≤ U ≤ 1000 V

2,2 A < I ≤ 11 A

45 Hz ≤ f ≤ 1 kHz

4,5 · 10-3· P + 0,12 W

3,3 W ≤ P ≤ 54,5 W

0,33 V ≤ U ≤ 3,3 V

10 A < I ≤ 16,5 A

45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz

8,5 · 10-3· P + 44 mW

P = Ölçülen Güç, W

f= Frekans, Hz

 (PF=1)

Çok Fonksiyonlu Kalibratör ve 50 Tur Bobin ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

54,5 W < P ≤ 3,63 kW

3,3 V ≤ U ≤ 33 V

16,5 A < I ≤ 110 A

45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz

9,9 · 10-3· P + 1,8 W

3,63 kW < P ≤ 550 kW

33 V ≤ U ≤ 1000 V

110 A < I ≤ 550 A

45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz

8,5 · 10-3· P + 38 W

Güç Faktörü (PF)

Cos ϕ metre

Ölçüm Cihazları

Kalibrasyonu

ϕ = 0° ‑ 90°

PF: 0 – 1,000

10 Hz ≤ f ≤ 65 Hz

0,29 °

ϕ = Ölçülen Değer

Çok Fonksiyonlu Kalibratör ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

İZMİR ELEKTRİKSEL KALİBRASYON

     

İZMİR LABORATUVARIMIZ Elektriksel Kalibrasyon Akreditasyon Kapsamımız

Ölçüm Büyüklüğü/

Kalibre edilen Cihazlar

Ölçüm Aralığı

Ölçüm Şartları

Kalibrasyon ve Ölçüm Yeteneği

( k=2)

Açıklamalar/Kalibrasyon Metodu

DC Gerilim

DC Gerilim Kaynakları

Kalibratör: DC Gerilim

DC Gerilim Kaynağı

1 mV ≤ U ≤ 100 mV

100 mV < U ≤ 1 V

1 V < U ≤ 10 V

10 V < U ≤ 100 V

100 V < U ≤ 1000 V

---

3,7 · 10-5 · U+ 5,2 µV

2,4 · 10-5 · U+ 15 µV

2,5 · 10-5 · U+ 0,1 mV

3,8 · 10-5 · U + 1,4 mV

4,2 · 10-5 · U + 20 mV

U = Ölçülen

Gerilim, V

Fluke 8846A DMM ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

DC Akım

DC Akım Kaynakları

DC Akım Kaynağı

Kalibratör: DC Akım

1 µA ≤ I ≤ 100 µA

100 µA < I ≤ 1mA

1 mA < I ≤ 10 mA

10 mA < I ≤ 100 mA

100 mA < I ≤ 400 mA

400 mA < I ≤ 1 A

1 A < I ≤ 3 A

3 A < I ≤ 10 A

---

5,2 · 10-4 · I + 38 nA

5,2 · 10-4 · I + 0,14 µA

5,4 · 10-4 · I + 2,8 µA

5,0 · 10-4 · I + 15 µA

4,7 · 10-4 · I + 86 µA

5,3 · 10-4 · I + 0,33 mA

8,9 · 10-4 · I + 2,1 mA

1,4 · 10-3 · I + 5,1 mA

I = Ölçülen Akım, A

Fluke 8846A DMM ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

DC Yüksek Akım (>100 A)

DC Yüksek Akım Kaynakları

DC Akım Kaynağı

Kalibratör: DC Akım

10 A ≤ I ≤ 1000 A

---

2,4 · 10-2 · I + 0,57 A

I = Ölçülen Akım, A

Pensampermetre ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

 

DC Direnç

DC Direnç Standartları ve Kaynakları

Kalibratör: Direnç

Direnç Kutusu

DC Akım Şöntü

60µΩ

150µΩ

400µΩ

1 mΩ

60 µΩ < R ≤ 1000 µΩ

5 mΩ

10 mΩ

50 mΩ

100 mΩ

200 mΩ

1 mΩ ≤ R ≤ 1 Ω

10-20 A

10-20 A

10-20 A

5-10-20 A

5-10-20 A

5-10 A

5-10 A

1-5 A

1-2 A

1-2 A

 20A – 0,1 A

0,4 µΩ

0,4 µΩ

0,5 µΩ

1,1 µΩ

1,1 · 10-3 · R + 0,34 µΩ

6,1 µΩ

12 µΩ

78 µΩ

0,16 mΩ

0,31 mΩ

7,1 · 10-4 · R + 0,34 µΩ

R = Ölçülen Direnç,

Fluke 5502A ve Fluke 8846A DMM ile

Akım–Gerilim Metodu

4 uçlu Ölçüm

(23±3)°C

Lab. Ortamı

DC Direnç

DC Direnç Standartları ve Kaynakları

DC Direnç Standardı

Kalibratör: Direnç

Direnç Kutusu

1 Ω ≤ R ≤ 10 Ω

10 Ω < R ≤ 100 Ω

100 Ω < R ≤ 1 kΩ

1 kΩ < R ≤ 10 kΩ

10 kΩ < R ≤ 100 kΩ

Dört Uçlu

Direnç Ölçümü

1,1 · 10-4 · R + 3,6 mΩ

1,1 · 10-4 · R + 6,1 mΩ

1,0 · 10-4 · R + 28 mΩ

1,0 · 10-4 · R + 0,28 Ω

1,0 · 10-4 · R + 3,1 Ω

R = Ölçülen Direnç,

Fluke 8846A

DMM ile

100 kΩ < R ≤ 1 MΩ

1 MΩ < R ≤ 10 MΩ

10 MΩ < R ≤ 100 MΩ

100 MΩ < R ≤ 1 GΩ

İki Uçlu

Direnç Ölçümü

9,8 · 10-5 · R + 36 Ω

4,1 · 10-4 · R + 0,77 kΩ

8,3 · 10-3 · R + 0,12 MΩ

1,1 · 10-2 · R + 21 MΩ

AC Gerilim

AC Gerilim Kaynakları

AC Gerilim Kaynağı

Kalibratör: AC Gerilim

5 mV ≤ U ≤ 100 mV

100 mV < U ≤ 1 V

1 V < U ≤ 10 V

10 V < U ≤ 100 V

100 V < U ≤ 1000 V

10 Hz ≤ f < 20 kHz

10 Hz ≤ f < 20 kHz

10 Hz ≤ f < 20 kHz

10 Hz ≤ f < 20 kHz

10 Hz ≤ f < 20 kHz

5,6 · 10-4 · U + 74 µV

5,9 · 10-4 · U +0,52 mV

6,0 · 10-4 · U + 5,2 mV

5,9 · 10-4 · U + 52 mV

6,2 · 10-4 · U + 0,37 V

U: Ölçülen Gerilim, V

f = Frekans, Hz

Fluke 8846A

DMM ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

 

DC Direnç

DC Direnç Standartları ve Kaynakları

Kalibratör: Direnç

Direnç Kutusu

DC Akım Şöntü

60µΩ

150µΩ

400µΩ

1 mΩ

60 µΩ < R ≤ 1000 µΩ

5 mΩ

10 mΩ

50 mΩ

100 mΩ

200 mΩ

1 mΩ ≤ R ≤ 1 Ω

10-20 A

10-20 A

10-20 A

5-10-20 A

5-10-20 A

5-10 A

5-10 A

1-5 A

1-2 A

1-2 A

 20A – 0,1 A

0,4 µΩ

0,4 µΩ

0,5 µΩ

1,1 µΩ

1,1 · 10-3 · R + 0,34 µΩ

6,1 µΩ

12 µΩ

78 µΩ

0,16 mΩ

0,31 mΩ

7,1 · 10-4 · R + 0,34 µΩ

R = Ölçülen Direnç, 

Fluke 5502A ve Fluke 8846A DMM ile

Akım–Gerilim Metodu

4 uçlu Ölçüm

(23±3)°C

Lab. Ortamı

DC Direnç

DC Direnç Standartları ve Kaynakları

DC Direnç Standardı

Kalibratör: Direnç

Direnç Kutusu

1 Ω ≤ R ≤ 10 Ω

10 Ω < R ≤ 100 Ω

100 Ω < R ≤ 1 kΩ

1 kΩ < R ≤ 10 kΩ

10 kΩ < R ≤ 100 kΩ

Dört Uçlu

Direnç Ölçümü

1,1 · 10-4 · R + 3,6 mΩ

1,1 · 10-4 · R + 6,1 mΩ

1,0 · 10-4 · R + 28 mΩ

1,0 · 10-4 · R + 0,28 Ω

1,0 · 10-4 · R + 3,1 Ω

R = Ölçülen Direnç, 

Fluke 8846A

DMM ile

100 kΩ < R ≤ 1 MΩ

1 MΩ < R ≤ 10 MΩ

10 MΩ < R ≤ 100 MΩ

100 MΩ < R ≤ 1 GΩ

İki Uçlu

Direnç Ölçümü

9,8 · 10-5 · R + 36 Ω

4,1 · 10-4 · R + 0,77 kΩ

8,3 · 10-3 · R + 0,12 MΩ

1,1 · 10-2 · R + 21 MΩ

AC Gerilim

AC Gerilim Kaynakları

AC Gerilim Kaynağı

Kalibratör: AC Gerilim

5 mV ≤ U ≤ 100 mV

100 mV < ≤ 1 V

1 V < U ≤ 10 V

10 V < U ≤ 100 V

100 V < U ≤ 1000 V

10 Hz ≤ f < 20 kHz

10 Hz ≤ f < 20 kHz

10 Hz ≤ f < 20 kHz

10 Hz ≤ f < 20 kHz

10 Hz ≤ f < 20 kHz

5,6 · 10-4 · U + 74 µV

5,9 · 10-4 · U +0,52 mV

6,0 · 10-4 · U + 5,2 mV

5,9 · 10-4 · U + 52 mV

6,2 · 10-4 · U + 0,37 V

U: Ölçülen Gerilim, V

f = Frekans, Hz

Fluke 8846A

DMM ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

DC Akım

DC Akım Ölçerler

Multimetre: DC Akım

Ampermetre

Pensampermetre

20 µA ≤ I ≤ 330 µA

330µA < I ≤ 3,3 mA

3,3 mA < I ≤ 33 mA

33 mA < I ≤ 330 mA

330 mA < I ≤ 1,1 A

1,1 A < I ≤ 3 A

3 A < I ≤ 11 A

11 A < I ≤ 20 A

 

1,5 · 10-4 · I + 38 nA

8,6 · 10-5 · I + 0,20 µA

6,1 · 10-5 · I + 3,4 µA

2,7 · 10-5 · I + 98 µA

7,3 · 10-5 · I + 2,1 mA

1,7 · 10-4 · I + 2,0 mA

4,1 · 10-4 · I + 6,4 mA

9,3 · 10-4 · I + 8,8 mA

I = Ölçülen Akım, A

Fluke 5502A Kalibratör ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

DC Yüksek Akım (>100 A)

DC Yüksek Akım Ölçerler

Ampermetre

Pensampermetre

10 A ≤ I ≤ 16,5 A

16,5 A < I ≤ 150 A

150 A < I ≤ 1000 A

 

4,6 · 10-3 · I + 44 mA

5,7 · 10-3 · I + 0,19 A

5,9 · 10-3 · I + 0,63 A

I= Ölçülen akım, A

Fluke 5502A Kalibratör ve 50 Tur Bobin ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

DC Direnç

DC Direnç Ölçerler

Multimetre: DC Direnç

Ohmmetre

Yalıtım Test Cihazı

1 Ω ≤ R ≤ 11 Ω

11 Ω < R ≤ 33 Ω

33 Ω < R ≤ 110 Ω

110 Ω < R ≤ 330 Ω

330 Ω < R ≤ 1,1 kΩ

1,1 kΩ < R ≤ 3,3 kΩ

3,3 kΩ < R ≤ 11 kΩ

11 kΩ < R ≤ 33 kΩ

33 kΩ < R ≤ 110 kΩ

110 kΩ < R ≤ 330 kΩ

330 kΩ < R ≤ 1,1 MΩ

1,1 MΩ < R ≤ 3,3 MΩ

3,3 MΩ < R ≤ 11 MΩ

11 MΩ < R ≤ 33 MΩ

33 MΩ < R ≤ 110 MΩ

110 MΩ < R ≤ 330 MΩ

330 MΩ < R ≤ 1100 MΩ

2 ‑ 4 uçlu

Direnç ölçümü

15 mΩ

23 mΩ

30 mΩ

1,0 · 10-4 · R + 27 mΩ

8,5 · 10-5 · R + 59 mΩ

9,9 · 10-5 · R + 0,27 Ω

8,1 · 10-5 · R + 0,53 Ω

9,7 · 10-5 · R + 1,6 Ω

1,1 · 10-4 · R + 5,3 Ω

1,3 · 10-4 · R + 18 Ω

1,4 · 10-4 · R + 63 Ω

1,6 · 10-4 · R + 0,25 kΩ

6,4 · 10-4 · R + 1,0 kΩ

1,1 · 10-3 · R + 6,8 kΩ

5,5 · 10-3 · R + 48 kΩ

5,2 · 10-3 ·R + 0,37 MΩ

1,6 · 10-2 · R + 2,0 MΩ

R = Ölçülen Değer, Ω

Fluke 5502A Kalibratör ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

 

DC Direnç

DC Direnç Ölçerler

Multimetre: Direnç,

Ohmmetre,

Mikroohmmetre,

Direnç Köprüsü, Miliohmmetre,

Toprak Sürekliliği Ölçer (Gorund Bound Tester)

60µΩ

150µΩ

400µΩ

1 mΩ

5 mΩ

10 mΩ

50 mΩ

100 mΩ

200 mΩ

1 A- 5A -10A-20A

0,41 µΩ

0,47 µΩ

0,82 µΩ

1,6 µΩ

29 µΩ

59 µΩ

0,30 mΩ

0,60 mΩ

1,2 mΩ

R = Ölçülen Direnç,Ω

Sabit Dirençler ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

0,01 Ω ≤ R ≤ 0,1 Ω

0,1 Ω < R ≤ 1 Ω

1 Ω < R ≤ 10 Ω

10 Ω < R ≤ 100 Ω

100 Ω < R ≤ 1 kΩ

1 kΩ < R ≤ 10 kΩ

10 kΩ < R ≤ 100 kΩ

2 - 4 Uçlu

Direnç Ölçümü

2,3 mΩ

2,4 mΩ

1,8 · 10-4 · R + 2,3 mΩ

1,9 · 10-4 · R + 1,9 mΩ

1,3 · 10-4 · R + 2,1 mΩ

1,3 · 10-4 · R

1,3 · 10-4 · R

R = Ölçülen Direnç,Ω

Dekat Direnç

Kutusu ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

DC Direnç

DC Direnç Ölçerler

Multimetre: Direnç,

Ohmmetre,

Yalıtım Test Cihazı

1 MΩ

2 MΩ

5 MΩ

10 MΩ

20 MΩ

50 MΩ

U ≤ 1000 V

1 kV < U ≤ 2,5 kV

2,5 kV < U ≤ 5 kV

% 0,4

% 0,7

% 1,2

U = Uygulanan Gerilim, V

Sabit Dirençler ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

100 MΩ

200 MΩ

500 MΩ

U ≤ 1000 V

1 kV < U ≤ 2,5 kV

2,5 kV < U ≤ 5 kV

5 kV < U ≤ 10 kV

% 0,4

% 0,6

% 1,2

% 2,3

1 GΩ

2 GΩ

U ≤ 1000 V

1 kV < U ≤ 2,5 kV

2,5 kV < U ≤ 5 kV

5 kV < U ≤ 10 kV

% 0,4

% 0,6

% 1,2

% 2,3

5 GΩ

10 GΩ

U ≤ 2,5 kV

2,5 kV < U ≤ 5 kV

5 kV < U ≤ 10 kV

10 kV < U ≤ 20 kV

% 1,0

% 1,3

% 2,4

% 4,7

AC Gerilim

AC Gerilim Ölçerler

Multimetre: AC Gerilim,

AC Voltmetre

1 mV ≤ U ≤ 33 mV

10 Hz ≤ f ≤ 45 Hz

45 Hz < f ≤ 10 kHz

10 kHz < f ≤ 20 kHz

20 kHz < f ≤ 50 kHz

1,0 · 10-3 · U + 71 µV

6,1 · 10-4 · U + 71 µV

1,0 · 10-3 · U + 71 µV

1,5 · 10-3 · U + 70 µV

U = Ölçülen Gerilim, V

f = Frekans, Hz

Fluke 5502A Kalibratör ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

33 mV < U ≤ 330 mV

10 Hz ≤ f ≤ 45 Hz

45 Hz < f ≤ 10 kHz

10 kHz < f ≤ 20 kHz

20 kHz < f ≤ 50 kHz

1,1 · 10-4 · U + 0,57 mV

4,4 · 10-5 · U + 0,57 mV

2,2 · 10-4 · U + 0,56 mV

4,6 · 10-4 · U + 056 mV

330 mV < U ≤ 3,3 V

10 Hz ≤ f ≤ 45 Hz

45 Hz < f ≤ 10 kHz

10 kHz < f ≤ 20 kHz

20 kHz < f ≤ 50 kHz

1,2 · 10-4 · U + 5,0 mV

4,8 · 10-5 · U + 5,0 mV

2,3 · 10-4 · U + 4,9 mV

4,4 · 10-4 · U + 4,9 mV

3,3 V < U ≤ 33 V

10 Hz ≤ f ≤ 45 Hz

45 Hz < f ≤ 10 kHz

10 kHz < f ≤ 20 kHz

20 kHz < f ≤ 50 kHz

1,3 · 10-4 · U + 50 mV

4,8 · 10-5 · U + 50 mV

2,3 · 10-4 · U + 49 mV

4,4 · 10-4 · U + 49 mV

33 V < U ≤ 330 V

45 Hz ≤ f ≤ 1 kHz

1 kHz < f ≤ 10 kHz

10 kHz < f ≤ 20 kHz

2,8 · 10-4 · U + 0,18 V

6,0 · 10-4 · U + 0,17 V

7,0 · 10-4 · U + 0,17 V

330 V < U ≤ 1000 V

45 Hz ≤ f ≤ 1 kHz

1 kHz < f ≤ 5 kHz

5 kHz < f ≤ 10 kHz

4,2 · 10-4 · U + 0,27 V

7,9 · 10-4 · U + 0,22 V

1,0 · 10-3 · U + 80 mV

 

AC Akım

AC Akım Ölçerler

Multimetre: AC Akım

AC Ampermetre

Pensampermetre

100 µA ≤ I ≤ 330 µA

10 Hz ≤ f ≤ 20 Hz

20 Hz < f ≤ 45 Hz

45 Hz < f ≤ 1 kHz

1 kHz < f ≤ 5 kHz

5 kHz < f ≤ 10 kHz

1,6 · 10-3 · I + 0,51 µA

1,1 · 10-3 · I + 0,53 µA

8,4 · 10-4 · I + 0,55 µA

2,2 · 10-3 · I + 0,71 µA

8,9 · 10-3 · I + 0,40 µA

I = Ölçülen Akım, A

f = Frekans, Hz

LCOMP “Off”

Konumunda

Fluke 5502A

Kalibratör ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

330 µA < I ≤ 3,3 mA

10 Hz ≤ f ≤ 20 Hz

20 Hz < f ≤ 45 Hz

45 Hz < f ≤ 1 kHz

1 kHz < f ≤ 5 kHz

5 kHz < f ≤ 10 kHz

1,4 · 10-3 · I + 4,3 µA

7,0 · 10-4 · I + 4,5 µA

4,8 · 10-4 · I + 4,6 µA

1,5 · 10-3 · I + 4,3 µA

5,0 · 10-3 · I + 3,6 µA

3,3 mA < I ≤ 33 mA

10 Hz < f < 20 Hz

20 Hz < f < 45 Hz

45 Hz < f < 1 kHz

1 kHz < f < 5 kHz

5 kHz < f < 10 kHz

3,6 · 10-4 · I + 0,22 mA

9,7 · 10-5 · I + 0,22 mA

2,2 · 10-5 · I + 0,22 mA

7,8 · 10-5 · I + 0,22 mA

4,5 · 10-4 · I + 0,22 mA

33 mA < I ≤ 330 mA

10 Hz ≤ f ≤ 20 Hz

20 Hz < f ≤ 45 Hz

45 Hz < f ≤ 1 kHz

1 kHz < f ≤ 5 kHz

5 kHz < f ≤ 10 kHz

1,0 · 10-3 · I + 0,61 mA

3,2 · 10-4 · I + 0,63 mA

7,5 · 10-5 · I + 0,64 mA

4,3 · 10-4 · I + 0,63 mA

1,4 · 10-3 · I + 0,62 mA

330 mA < I ≤ 1,1 A

10 Hz ≤ f ≤ 45 Hz

45 Hz < f ≤ 1 kHz

1 kHz < f ≤ 5 kHz

5 kHz < f ≤ 10 kHz

1,3 · 10-4 · I + 25 mA

1,2 · 10-5 · I + 25 mA

1,6 · 10-3 · I + 25 mA

2,1 · 10-2 · I + 22 mA

1,1 A < I ≤ 3 A

10 Hz ≤ f < 45 Hz

45 Hz < f ≤ 1 kHz

1 kHz < f ≤ 5 kHz

5 kHz < f ≤ 10 kHz

3,6 · 10-4 · I + 25 mA

4,3 · 10-5 · I + 25 mA

3,6 · 10-3 · I + 22 mA

2,7 · 10-2 · I + 16 mA

3 A < I ≤ 11 A

45 Hz ≤ f ≤ 100 Hz

100 Hz < f ≤ 1 kHz

1 kHz < f ≤ 5 kHz

1,9 · 10-4 · I + 25 mA

4,4 · 10-4 · I + 24 mA

2,7 · 10-2 · I + 0,12 A

11 A < I ≤ 20 A

45 Hz ≤ f ≤ 100 Hz

100 Hz < f ≤ 1 kHz

1 kHz < f ≤ 5 kHz

2,2 · 10-4 · I + 0,17 A

3,3 · 10-4 · I + 0,17 A

3,3 · 10-2 · I + 60 mA

 

AC Yüksek Akım (>100 A)

AC Yüksek Akım Ölçerler

AC Ampermetre

Pensampermetre

10A ≤ I ≤ 16,5 A

16,5A < I ≤ 150 A

150 A < I ≤ 1000 A

45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz

65 Hz < f ≤ 440 Hz

45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz

65 Hz < f ≤ 440 Hz

45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz

65 Hz < f ≤ 440 Hz

6,2 · 10-3 · I + 48 mA

1,1 · 10-2 · I + 52 mA

3,5 · 10-3 . I + 1,3 A

7,8 · 10-3 · I + 1,2 A

3,2 · 10-3 . I + 8,3 A

7,4 · 10-3 · I + 7,8 A

I =Ölçülen akım, A

f = Frekans, Hz

LCOMP “ON” konumunda

Fluke 5502A Kalibratör ve 50 Tur Bobin ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

Kapasitans

Kapasitans Ölçerler

220 pF ≤ C ≤ 400 pF

0,4 nF < C ≤ 1,1 nF

1,1 nF < C ≤ 3,3 nF

3,3 nF < C ≤ 11 nF

11 nF < C ≤ 33 nF

33 nF < C ≤ 110 nF

110 nF < C ≤ 330 nF

0,33 µF < C ≤ 1,1 µF

1,1 µF < C ≤ 3,3 µF

3,3 µF < C ≤ 11 µF

11 µF < C ≤ 33 µF

33 µF < C ≤ 110 µF

110 µF < C ≤ 330 µF

330 µF < C ≤ 1100 µF

10 Hz < f ≤ 10 kHz

10 Hz < f ≤ 10 kHz

10 Hz < f ≤ 3 kHz

10 Hz < f ≤ 1 kHz

10 Hz < f ≤ 1 kHz

10 Hz < f ≤ 1 kHz

10 Hz < f ≤ 1 kHz

10 Hz < f ≤ 600 Hz

10 Hz < f ≤ 300 Hz

10 Hz < f ≤ 150 Hz

10 Hz < f ≤ 120 Hz

10 Hz < f ≤ 80 Hz

0 Hz < f ≤ 50 Hz

0 Hz < f ≤ 20 Hz

2,3 · 10-3 · C + 3,9 pF

5,1 · 10-3 · C + 14 pF

4,9 · 10-3 · C + 17 pF

1,9 · 10-3 · C + 36 pF

2,6 · 10-3 · C + 0,14 nF

1,9 · 10-3 · C + 0,36 nF

2,0 · 10-3 · C + 1,0 nF

1,9 · 10-3 · C + 3,5 nF

2,0 · 10-3 · C + 9,7 nF

1,9 · 10-3 · C + 35 nF

3,0 · 10-3 · C + 0,14 µF

3,1 · 10-3 · C + 0,6 µF

9,4 · 10-3 · C + 1,7 µF

9,1 · 10-3 · C + 5,4 µF

C = Ölçülen Değer, F

Çok Fonksiyonlu Kalibratör ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

DC Güç

DC Güç Ölçerler

Wattmetre

0,11 mW ≤ P ≤ 109 mW

33 mV ≤ U ≤ 330 mV

3,3 mA < I ≤ 330 mA

3,0 · 10-4 · P + 4,0 µW

P = Ölçülen Güç, W

Çok Fonksiyonlu Kalibratör ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

0,109 W < P ≤ 3,63 W

0,33 V ≤ U ≤ 3,3 V

0,33 A < I ≤ 1,1 A

1,9· 10-3· P + 0,52 mW

3,63 W < P ≤ 99 W

3,3 V ≤ U ≤ 33 V

1,1 A < I ≤ 3 A

8,1· 10-4· P +4,5 mW

99 W < P ≤ 3630 W

33 V ≤ U ≤ 330 V

3 A < I ≤ 11 A

9,4 · 10-4· P + 0,17 mW

3,63 kW < P ≤ 20 kW

330 V ≤ U ≤ 1000 V

11 A < I ≤ 20 A

1,4· 10-3· P + 0,13 W

3,3 W ≤ P ≤ 54,5 W

0,33 V ≤ U ≤ 3,3 V

10 A < I ≤ 16,5 A

7,1· 10-3· P + 3,2 mW

P = Ölçülen Güç, W

Çok Fonksiyonlu Kalibratör ve 50 Tur Bobin ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

54,5 W < P ≤ 1820 W

3,3 V ≤ U ≤ 33 V

16,5 A < I ≤ 55 A

8,7· 10-3· P + 0,45 W

0,18 kW < P ≤ 4,95 kW

3,3 V ≤ U ≤ 33 V

55 A < I ≤ 150 A

6,8· 10-3· P + 0,49 W

4,95 kW < P ≤ 182 kW

33 V ≤ U ≤ 330 V

150 A < I ≤ 550 A

6,8· 10-3· P + 15 W

0,18 MW < P ≤ 1 MW

330 V ≤ U ≤ 1000 V

550 A < I ≤ 1000 A

6,2· 10-3· P + 0,10 kW

AC Güç

AC Güç Ölçerler

Wattmetre

0,11 mW ≤ P ≤ 109 mW

33 mV ≤ U ≤ 330 mV

3,3 mA ≤ I ≤ 330 mA

45Hz ≤ f ≤ 1 kHz

2,5· 10-3· P + 22 µW

P = Ölçülen Güç, W

f= Frekans, Hz

Fluke 5502A Kalibratör ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

0,109 W < P ≤ 3,63 W

0,33 V ≤ U ≤ 3,3 V

0,33 A < I ≤ 1,1 A

45Hz ≤ f ≤ 1 kHz

2,1· 10-2· P + 6,1 mW

3,63 W < P ≤ 99 W

3,3 V ≤ U ≤ 33 V

1,1 A < I ≤ 3 A

45Hz ≤ f ≤ 1 kHz

7,7· 10-3· P + 71 mW

99 W < P ≤ 3630 W

33 V ≤ U ≤ 330 V

3 A < I ≤ 11 A

45Hz ≤ f ≤ 1 kHz

1,4· 10-2· P + 4,2 W

3,63 kW < P ≤ 20 kW

330 V ≤ U ≤ 1000 V

11 A < I ≤ 20 A

45Hz ≤ f ≤ 1 kHz

7,2· 10-3· P + 31 W

3,3 W ≤ P ≤ 54,5 W

0,33 V ≤ U ≤ 3,3 V

10 A < I ≤ 16,5 A

45Hz ≤ f ≤ 65Hz

8,4· 10-3· P + 33 mW

P = Ölçülen Güç, W

f= Frekans, Hz

 (PF=1)

Fluke 5502A Kalibratör ve 50 Tur Bobin ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

54,5 W < P ≤ 1815 W

3,3 V ≤ U ≤ 33 V

16,5 A < I ≤ 55 A

45Hz ≤ f ≤ 65Hz

2,4· 10-2· P + 3,1 W

0,18 kW < P ≤ 4,95 kW

3,3 V ≤ U ≤ 33 V

55 A < I ≤ 150 A

45Hz ≤ f ≤ 65Hz

1,1· 10-2· P + 3,3 W

4,95 kW < P ≤ 182 kW

33 V ≤ U ≤ 330 V

150 A < I ≤ 550 A

45Hz ≤ f ≤ 65Hz

1,7 · 10-3· P + 0,21 kW

0,18 MW < P ≤ 1 MW

330 V ≤ U ≤ 1000 V

550 A < I ≤ 1000 A

45Hz ≤ f ≤ 65Hz

7,3· 10-3· P + 0,19 kW

Güç Faktörü (PF)

Cos ϕ metre

Ölçüm Cihazları

Kalibrasyonu

ϕ = 0° ‑ 90°

PF: 0 – 1,000

10Hz ≤ f ≤ 65Hz

0,27 °

ϕ = Ölçülen Değer, °

Fluke 5502A Kalibratör ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

 

AC Güç

Kaynak Cihazları Kalibrasyonu

1 kW ≤ P < 10 kW

10 kW ≤ P ≤ 500 kW

2 V ≤ U ≤ 500 V

10 A < I ≤ 1000 A

0,2 ≤ pF ≤ 1,0

45Hz ≤ f ≤ 65Hz

3.0 %

2.0 %

P = Ölçülen Güç, W

f = Frekans, Hz

Karşılaştırma ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

Güç Faktörü (PF)

Cos ϕ metre

Kaynak Cihazları

Kalibrasyonu

ϕ = 0° ‑ 180°

PF: ± 1,000

45Hz ≤ f ≤ 65Hz

0,7 °

ϕ = Ölçülen Değer, °

Karşılaştırma ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

AC Gerilim (≤1100 V)

AC Gerilim Oranları

Gerçel

AC Gerilim Trafo

1:1

1:2

1:5

1:10

1:20

1:50

1:100

1:200

1:500

1:1000

1:2000

50 Hz – 60 Hz

% 0,3

% 0,3

% 0,4

% 0,3

% 0,3

% 0,4

% 0,3

% 0,3

% 0,4

% 0,3

% 0,3

Çok Fonksiyonlu Kalibratör ve Multimetre ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

AC Gerilim (≤1100 V)

AC Gerilim Oranları

Gerçel

Sarım Oranı Ölçer Cihazlar

1:1

1:2

1:5

1:10

1:20

1:50

1:100

1:200

1:500

1:1000

1:2000

50 Hz – 60 Hz

% 0,6

% 0,4

% 0,5

% 0,4

% 0,4

% 0,5

% 0,4

% 0,4

% 0,5

% 0,4

% 0,4

Referans Oran Trafosu ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon 

Sinyal ve Darbe Karakteristikleri

Yatay Saptırma (Zaman)

Osiloskop

2 ns ≤ t ≤ 5 s

Çıkış genliği U > 1V


50 Ω’ da

% 1

t: Ölçülen Zaman (s)

U: Genlik (Tepe-Tepe)


t  Sabit değerler 1‑2‑5

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

Sinyal ve Darbe Karakteristikleri

Dikey Saptırma (Zaman)

Osiloskop

5 mVpp ≤ U ≤ 2,2 Vpp


5 mVpp ≤ U ≤ 50 Vpp

50 Ω' daki U


1 MΩ' daki U

0,12 mV + 6,5 ·10-3 ·U


0,13 mV + 5,9 ·10-3 ·U

U : Ölçülen Gerilim (Tepe-Tepe) (V)


Dikdörtgen gerilim 1 kHz

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

Sinyal ve Darbe Karakteristikleri

Bant Genişliği

Osiloskop

50 kHz < Δf ≤ 300 MHz

 

% 3,0

Δf: Ölçülen Band Genişliği (Hz)

Fluke 5502A SC300 Kalibratör ile

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

Lord W.T. Kelvin (1883)

Eğer ölçebiliyorsan, ne hakkında konuştuğunun farkındasın, eğer ölçtüklerini birde rakamsal olarak ifade edebiliyorsan, ölçtüğün niteliğin ne olduğu hakkında artık bilgi sahibisin, fakat ölçemiyorsan ve rakamsal olarak da ifade edemiyorsan, sahip olduğun bilgiler yetersiz ve tatmin edici değil; bu bilgiler, bilimsel çalışmaların ilerlemesi açısından başlangıç olabilir fakat, bundan ne kadar emin olduğun belli değil.

BLOG

Adres Değişikliği

Adres Değişikliği

ZORUNLU ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

DEVAMI
As Kalibrasyon KAPSAMINI GENİŞLETTİ

As Kalibrasyon KAPSAMINI GENİŞLETTİ

DEVAMI
Hangi cihazların kalibrasyonunu yaptırmalıyım

Hangi cihazların kalibrasyonunu yaptırmalıyım

DEVAMI
Kalibrasyon zorunlu

Kalibrasyon zorunlu

DEVAMI
Kalibrasyonu ne zaman yaptırmalıyım ?

Kalibrasyonu ne zaman yaptırmalıyım ?

DEVAMI
kalibrasyonu yapılan cihazın hatası sıfır mıdır ?

kalibrasyonu yapılan cihazın hatası sıfır mıdır ?

DEVAMI
Bültenemize Abone Olun

en güncel bilglerimizden ve kampanyalarımızdan haberdar olmak için kaydınızı bırakın

elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

üyelik sözleşmesini kabul ediyorum.

KAYDET

© 2019 AS KALİBRASYON, ALL RIGHTS RESERVED

site design & technology
Projx
www.projx.com.tr