Kuru blok kalibratörler, Kül Fırını, Sıvılı Banyo, Etüv, Sterilizatör,İnkübatör,Soğuk Oda, Buz Dolabı,Fırın, Derin Dondurucu,İklimlendirme Kabini , Otoklav,Buhar Sterilizatörü,Vakumlu Etüv, Direnç Termometresi Sensörlü,PTC,NTC Sensörlüler,Bimetalik,Sayısal ve Analog Göstergeliler, Isılçift Sensörlü, Sayısal ve Analog Göstergeliler,Sıcaklık Kalibratörleri, Sıcaklık Kalibratörü, Direnç Termometreler (PRT) , Endüstriyel Platin Direnç Termometreler (PRT) , Isılçiftler ( R,S,B ) Endüstriyel Isılçiftler(T,E,K,N,J,U,L) ve Sıcaklık Göstergeleri başta olmak üzere aşağıdaki tabloda belirttiğimiz cihazların kalibrasyonlarını akredite olarak yapabiliyoruz.
Şimdilik ADANA VE İZMİR deyiz.
Ülkemizde hem merkezinde hem de şubesinde Türkak dan akredite hizmet veren nadir firmalardan biri olmamız sebebiyle Adana ve İzmir laboratuvarlarımızın akredite hizmet verdiği alanları ayrı ayrı belirttik.

 

ADANA LABORATUVARIMIZ

 

Sıcaklık Kalibrasyonu Akreditasyon Kapsamı

Ölçüm Büyüklüğü/

Kalibre edilen Cihazlar

 

Ölçüm Aralığı

 

Ölçüm Şartları

 

Kalibrasyon ve Ölçüm Yeteneği

( k=2)


Açıklamalar/Kalibrasyon Metodu

Kuru Blok Kalibratörler

-40 ºC ≤ T ≤ 400 ºC

Homojenite-Stabilite-Gösterge Sapması

0,5 ºC

EURAMET/cg-13

T:Ölçülen Sıcaklık

 

400 ºC ≤ T ≤ 1100 ºC

3 ºC

 

Kontrollü Hacimler(Sıcaklık Dağılımı)

Kül Fırını

200 ºC ≤ T ≤ 1350 ºC

Eksenel Sıcaklık Dağılımı

3,7 ºC

Karşılaştırma Metodu Laboratuvarda ve yerinde kalibrasyon

T:Ölçülen Sıcaklık

Kontrollü Hacimler(Sıcaklık Dağılımı)Sıvılı Banyo

-80 ºC ≤ T ≤ 50 ºC

50 ºC ≤ T ≤ 150 ºC

150 ºC ≤ T ≤ 250 ºC

Kabin içerisindeki sıcaklık dağılımı

0,38 ºC

0,63 ºC

0,67 ºC

EURAMET/cg-20 DKD R5-7 EN 60068-3-5 EN 60068-3-11 standarlarına göre

T:Ölçülen Sıcaklık

Sıvılı Cam Termometre

0 ºC

-40 ºC ≤ T ≤ 90 ºC

Buz Noktası Sıvılı Banyo

0,10 °C

0,15 °C

Karşılaştırma Metodu

Çözünürlük 0,1ºC

T:Ölçülen Sıcaklık

Kontrollü Hacimlerde Sıcaklık Dağılımı

(Etüv,Sterilizatör,

Inkübatör,Soğuk Oda, Buz Dolabı,Fırın,Derin Dondurucu,İklimlendirme Kabini)

-80 ºC ≤ T ≤ 0 ºC

0 ºC < T ≤ 50 ºC

50 ºC < T ≤ 100 ºC

100 ºC < T ≤ 200 ºC

200 ºC < T ≤ 250 ºC

Kabin içerisindeki sıcaklık dağılımı

 Merkezi sıcaklık

0,8 °C

0,6 °C

0,8 °C

1,3 °C

2 °C

EURAMET/cg-20 DKD R5-7 EN 60068-3-5 EN 60068-3-11 standarlarına göre

T:Ölçülen Sıcaklık

 Otoklav,Buhar Sterilizatörü,Vakumlu Etüv

30 ºC ≤ T ≤ 140 ºC

Tek noktada Sıcaklık ölçümü(Data Logger ile)

0,6 ºC

Karşılaştırma Metodu Laboratuvarda ve yerinde kalibrasyon

T:Ölçülen Sıcaklık

Göstergeli Sıcaklık Ölçer

(Direnç Termometresi Sensörlü,PTC,NTC Sensörlüler,Bimetalik,Sayısal ve Analog Göstergeliler)

-40 ºC ≤ T ≤ 90 ºC

-35 ºC ≤ T ≤ 400 ºC

400 ºC ≤ T ≤ 650 ºC

Sıvılı Banyoda

Kalibrasyon Fırını

Kalibrasyon Fırını

0,1 ºC

0,4 ºC

2,1 ºC

Karşılaştırma Metodu ile

Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

T:Ölçülen Sıcaklık

Göstergeli Sıcaklık Ölçer

(Isılçift Sensörlü, Sayısal ve Analog Göstergeliler)

-40 ºC ≤ T ≤ 90 ºC

-35 ºC ≤ T ≤ 400 ºC

400 ºC ≤ T ≤ 650 ºC

Sıvılı Banyoda

Kalibrasyon Fırını

Kalibrasyon Fırını

0,1 ºC

0,4 ºC

2,1 ºC

Karşılaştırma Metodu ile

Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

T:Ölçülen Sıcaklık

Isıl Çift Ölçüm Cihazları

 

(Sıcaklık Göstergeleri

Sıcaklık Kalibratörleri)

 

0 °C ≤ T ≤ 1820 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 1000 °C


‑210 °C ≤ T ≤ 1200 °C


‑210 °C ≤ T ≤ 1200 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 1372 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 1300 °C


‑50 °C ≤ T ≤ 1767 °C


‑50 °C ≤ T ≤ 1767 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 400 °C

 

B Tipi


E Tipi


J Tipi


L Tipi


N Tipi


K Tipi


S Tipi


R Tipi


T Tipi

0,86 °C


0,60 °C


0,61 °C


0,59 °C


0,63 °C


0,62 °C


0,90 °C


0,83 °C


0,60 °C

EURAMET cg‑11 rehber dokümanına uygun elektriksel simülasyon yöntemi ile sensörsüz kalibrasyon Kompanzasyon

ON Konumda

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

Isıl Çift Ölçüm Cihazları

 

(Sıcaklık Göstergeleri

Sıcaklık Kalibratörleri)

 

0 °C ≤ T ≤ 1820 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 1000 °C


‑210 °C ≤ T ≤ 1200 °C


‑210 °C ≤ T ≤ 1200 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 1372 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 1300 °C


‑50 °C ≤ T ≤ 1767 °C


‑50 °C ≤ T ≤ 1767 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 400 °C

 

B Tipi


E Tipi


J Tipi


L Tipi


N Tipi


K Tipi


S Tipi


R Tipi


T Tipi

0,68 °C


0,20 °C


0,22 °C


0,17 °C


0,29 °C


0,28 °C


0,70 °C


0,64 °C


0,21 °C

EURAMET cg‑11 rehber dokümanına uygun elektriksel simülasyon yöntemi ile sensörsüz kalibrasyon Kompanzasyon

OFF Konumda

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

RTD Ölçüm

Cihazları

 

(Sıcaklık Göstergeleri)

‑200 °C ≤ T ≤ 650 °C

RTD

0,02 °C

Sensör kullanılmadan Elektriksel simülasyon yolu ile Uygulanan Sıcaklık Değeri

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

Elektriksel Sıcaklık Simülatörü

 (Kaynak Konumu), Sıcaklık Kalibratörü

 

100 °C ≤ T ≤ 1820 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 1000 °C


‑210 °C ≤ T ≤ 1200 °C


‑210 °C ≤ T ≤ 1200 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 1372 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 1300 °C


‑50 °C ≤ T ≤ 1767 °C


‑50 °C ≤ T ≤ 1767 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 400 °C

B Tipi


E Tipi


J Tipi


L Tipi


N Tipi


K Tipi


S Tipi


R Tipi


T Tipi

0,81 °C


0,58 °C


0,59 °C


0,59 °C


0,61 °C


0,61 °C


0,82 °C


0,80 °C


0,59 °C

EURAMET cg‑11 rehber dokümanına uygun elektriksel simülasyon yöntemi ile sensörsüz kalibrasyon

Kompanzasyon

ON Konumda

Elektriksel Sıcaklık Simülatörü (Kaynak Konumu), Sıcaklık Kalibratörü

 

100 °C ≤ T ≤ 1820 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 1000 °C


‑210 °C ≤ T ≤ 1200 °C


‑210 °C ≤ T ≤ 1200 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 1372 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 1300 °C


‑50 °C ≤ T ≤ 1767 °C


‑50 °C ≤ T ≤ 1767 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 400 °C

B Tipi


E Tipi


J Tipi


L Tipi


N Tipi


K Tipi


S Tipi


R Tipi


T Tipi

0,60 °C


0,19 °C


0,21 °C


0,20 °C


0,26 °C


0,26 °C


0,60 °C


0,60 °C


0,20 °C

EURAMET cg‑11 rehber dokümanına uygun elektriksel simülasyon yöntemi ile sensörsüz kalibrasyon

Kompanzasyon

OFF Konumda

RTD Sıcaklık Simülatörü

(Sıcaklık Kalibratörü)

‑200 °C ≤ T ≤ 650 °C

RTD

0,07 °C

Sensör kullanılmadan Elektriksel simülasyon yolu ile Uygulanan Sıcaklık Değeri

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

 

Direnç Termometreler Platin Direnç Termometreler(PRT)

Endüstriyel Platin Direnç Termometreler(PRT)

-40 ºC ≤  T ≤ 90 ºC

30 ºC ≤ T ≤ 400 ºC

Sıvılı Banyoda

Kalibrasyon Fırını

0,1 °C

0,4 °C

Karşılaştırma Metodu ile

Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

T:Ölçülen Sıcaklık

Isılçiftler

Platin Bazlı Referans Isılçiftler(R,S,B) Endüstriyel Isılçiftler(T,E,K,N,J,U,L)

-40 ºC ≤ T ≤ 90 ºC

30 ºC ≤ T ≤ 400 ºC

400 ºC < T ≤ 650 ºC

Sıvılı Banyoda

Kalibrasyon Fırını

Kalibrasyon Fırını

0,8 °C

1,2 °C

2,9 °C

EURAMET/cg-8

ITS 90 Karşılaştırma Metodu ile

Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

T:Ölçülen Sıcaklık

İZMİR SICAKLIK KALİBRASYONU

İZMİR LABORATUVARIMIZ Sıcaklık Kalibrasyonu Akreditasyon Kapsamı

 

 

 

Ölçüm Büyüklüğü/

Kalibre edilen Cihazlar

 

Ölçüm Aralığı

 

Ölçüm Şartları

 

 

Kalibrasyon ve Ölçüm Yeteneği

( k=2)

 

 

 

Açıklamalar/Kalibrasyon Metodu

 

Kontrollü Hacimler(Sıcaklık Dağılımı)

Kül Fırını

200 ºC ≤ T ≤ 1350 ºC

Eksenel Sıcaklık Dağılımı

 

3,0 ºC

Karşılaştırma Metodu Laboratuvarda ve yerinde kalibrasyon

T:Ölçülen Sıcaklık

Sıvılı Cam Termometre

 

‑ 80 °C ≤ T ≤ 250 °C

Sıvılı Banyoda

 

0,06 °C

Karşılaştırma metodu

Çözünürlük : 0,01 °C

 T:Ölçülen sıcaklık

Kontrollü Hacimler(Sıcaklık Dağılımı)

(Etüv,Sterilizatör,

Inkübatör,Soğuk Oda, Buz Dolabı,Fırın,Derin Dondurucu,İklimlendirme Kabini,Su Banyosu)

-80 ºC ≤ T < 0 ºC

0 ºC ≤ T ≤ 50 ºC

50 ºC < T ≤ 100 ºC

100 ºC < T ≤ 200 ºC

200 ºC < T ≤ 260 ºC

Kabin içerisindeki sıcaklık dağılımı

 Merkezi sıcaklık

 

0,8 °C

0,6 °C

0,8 °C

1,3 °C

2,0 °C

EURAMET/cg-20 DKD R5-7 EN 60068-3-5 EN 60068-3-11 standartlarına göre

T:Ölçülen Sıcaklık

 

Otoklav,Buhar Sterilizatörü,Vakumlu Etüv

0 ºC ≤ T ≤ 140 ºC

Tek noktada Sıcaklık ölçümü(Data Logger ile)

 

0,6 ºC

Karşılaştırma Metodu Laboratuvarda ve yerinde kalibrasyon

T:Ölçülen Sıcaklık

 

Göstergeli Sıcaklık Ölçerler

 

(Direnç Termometresi Sensörlü,PTC,NTC Sensörlüler,Bimetalik,Sayısal ve Analog Göstergeliler)

‑ 80 °C ≤ T ≤ 250 °C

-35 °C ≤ T ≤ 400 °C


400 °C < T ≤ 650 °C

Sıvılı Banyoda

Kalibrasyon Fırını

Kalibrasyon Fırını

Kalibrasyon Fırını

 

0,1 °C

0,4 °C


2,1 °C

Karşılaştırma metodu ile Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

 

 T:Ölçülen sıcaklık

 

Göstergeli Sıcaklık Ölçerler

 

(Isılçift Sensörlü, Sayısal ve Analog Göstergeliler)

‑ 80 °C ≤ T ≤ 250 °C

-35 °C ≤ T ≤ 400 °C


400 °C < T ≤ 650 °C


650 °C < T ≤ 1200 °C

Sıvılı Banyoda

Kalibrasyon Fırını

Kalibrasyon Fırını

Kalibrasyon Fırını

 

0,1 °C

0,4 °C


2,1 °C


3,5 °C

Karşılaştırma metodu ile Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

 

 T:Ölçülen sıcaklık

 Direnç Termometresi

Platin Direnç Termometreler(PRT) Endüstriyel Platin Direnç Termometreler(PRT)

‑80 °C ≤ T ≤ 0 °C

0 °C < T ≤ 80 °C

80 °C < T ≤ 250 °C

250 °C < T ≤ 400 °C

Sıvılı Banyoda

Sıvılı Banyoda

Sıvılı Banyoda

Kalibrasyon Fırını

 

0,08 °C

0,08 °C

0,12 °C

0,60 °C

Karşılaştırma metodu ile Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

 

 T:Ölçülen sıcaklık

Isılçiftler 

Platin Bazlı Referans Isılçiftler(R,S,B)

Endüstriyel Isılçiftler (T, E, K, N, J,U,L)

 

‑ 80 °C ≤ T ≤ 250 °C

30 °C ≤ T ≤ 400 °C


400 °C < T ≤ 650 °C


650 °C < T ≤ 1200 °C

Sıvılı Banyoda

Kalibrasyon Fırını

Kalibrasyon Fırını

Kalibrasyon Fırını

 

0,3 °C

0,94 °C


2,1 °C


3,5 °C

EURAMET/cg-8

Karşılaştırma metodu ile Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

 

 T:Ölçülen sıcaklık

Diğer

Termometreler

Ortam Sıcaklık Ölçerler

Oda Termometresi,

Duvar Tipi

Termometre,

Max-min

Termometresi,

Masa

Termometresi,

Datalogger

-40 °C ≤ T ≤ -20 °C

-20 °C ≤ T ≤ 70 °C

İklimlendirme kabininde Sıcaklık ölçümü

 

0,5 °C

0,4 °C

Nem Kabininde Referans Sıcaklık-Nem Ölçer ile Karşılaştırma

T:Ölçülen sıcaklık

NEM


Analog ve Sayısal Göstergeli Bağıl Nem Ölçerler

30 %rh ≤ RH ≤ 80 %rh

80 %rh < RH ≤ 90 %rh

Ortam Sıcaklığı

15 °C ≤ T ≤ 40 °C

 

3 %rh

4 %rh

Nem Kabininde Referans Sıcaklık-Nem Ölçer ile Karşılaştırma

RH (%rh): Bağıl Nem

RADYASYON SICAKLIĞI


Endüstriyel Radyasyon Termometreleri(Pirometre, Termal Kamera, IR Termometre)

-40 °C ≤ T ≤ 50 °C

 

-20 °C ≤ T ≤ 50 °C

 

 

 

 

 

25 °C ≤ T ≤ 100 °C

 

100 °C < T ≤ 300 °C


300 °C < T ≤ 500 °C

Kavite ile alkol banyosunda (Ɛ : 1.00 emissivite)

Kavite ile kuru blok kalibratörde

Infrared Kalibratör ile

( Ɛ : 0.95 emissivite )

referans siyah cisim kullanılarak laboratuvarda Karşılaştırmalı
kalibrasyon

 

0,7 °C

 

1,6 °C

 

 

 

 

 

1,8 °C

 

2,6 °C


3,1 °C

VDI VDE DGQ 3511 ASTM E 2847 dokümanlarına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyon prosedürü
T : Ölçülen Sıcaklık

Isıl Çift Ölçüm Cihazları

 

(Sıcaklık Göstergeleri

Sıcaklık Kalibratörleri)

 

0 °C ≤ T ≤ 1820 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 1000 °C


‑210 °C ≤ T ≤ 1200 °C


‑210 °C ≤ T ≤ 1200 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 1372 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 1300 °C


‑50 °C ≤ T ≤ 1767 °C


‑50 °C ≤ T ≤ 1767 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 400 °C

B


E


J


L


N


K


S


R


T

 

0,88 °C


0,60 °C


0,61 °C


0,59 °C


0,63 °C


0,62 °C


0,90 °C


0,84 °C


0,60 °C

EURAMET cg‑11 rehber dokümanına uygun elektriksel simülasyon yöntemi ile sensörsüz kalibrasyon Kompanzasyon

ON Konumda

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

Isıl Çift Ölçüm Cihazları

 

(Sıcaklık Göstergeleri

Sıcaklık Kalibratörleri)

 

0 °C ≤ T ≤ 1820 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 1000 °C


‑210 °C ≤ T ≤ 1200 °C


‑210 °C ≤ T ≤ 1200 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 1372 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 1300 °C


‑50 °C ≤ T ≤ 1767 °C


‑50 °C ≤ T ≤ 1767 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 400 °C

B


E


J


L


N


K


S


R


T

 

0,68 °C


0,20 °C


0,22 °C


0,17 °C


0,29 °C


0,28 °C


0,70 °C


0,64 °C


0,21 °C

EURAMET cg‑11 rehber dokümanına uygun elektriksel simülasyon yöntemi ile sensörsüz kalibrasyon Kompanzasyon

OFF Konumda

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

RTD Ölçüm

Cihazları

(Sıcaklık Göstergeleri)

‑200 °C ≤ T ≤ 650 °C

RTD

 

0,02 °C

Sensör kullanılmadan Elektriksel simülasyon yolu ile Uygulanan Sıcaklık Değeri

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

Elektriksel Sıcaklık Simülatörü

(Kaynak Konumu), Sıcaklık Kalibratörü

 

100 °C ≤ T ≤ 1820 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 1000 °C


‑210 °C ≤ T ≤ 1200 °C


‑210 °C ≤ T ≤ 1200 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 1372 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 1300 °C


‑50 °C ≤ T ≤ 1767 °C


‑50 °C ≤ T ≤ 1767 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 400 °C

B


E


J


L


N


K


S


R


T

 

0,81 °C


0,58 °C


0,59 °C


0,59 °C


0,61 °C


0,61 °C


0,82 °C


0,80 °C


0,59 °C

EURAMET cg‑11 rehber dokümanına uygun elektriksel simülasyon yöntemi ile sensörsüz kalibrasyon Kompanzasyon

ON Konumda

Elektriksel Sıcaklık Simülatörü

 (Kaynak Konumu), Sıcaklık Kalibratörü

 

100 °C ≤ T ≤ 1820 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 1000 °C


‑210 °C ≤ T ≤ 1200 °C


‑210 °C ≤ T ≤ 1200 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 1372 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 1300 °C


‑50 °C ≤ T ≤ 1767 °C


‑50 °C ≤ T ≤ 1767 °C


‑270 °C ≤ T ≤ 400 °C

B


E


J


L


N


K


S


R


T

 

0,60 °C


0,19 °C


0,21 °C


0,20 °C


0,26 °C


0,26 °C


0,60 °C


0,60 °C


0,20 °C

EURAMET cg‑11 rehber dokümanına uygun elektriksel simülasyon yöntemi ile sensörsüz kalibrasyon Kompanzasyon

OFF Konumda

RTD Sıcaklık Simülatörü

(Sıcaklık Kalibratörü)

‑200 °C ≤ T ≤ 650 °C

RTD

 

0,07 °C

Sensör kullanılmadan Elektriksel simülasyon yolu ile Uygulanan Sıcaklık Değeri

*Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon

 

         

Lord W.T. Kelvin (1883)

Eğer ölçebiliyorsan, ne hakkında konuştuğunun farkındasın, eğer ölçtüklerini birde rakamsal olarak ifade edebiliyorsan, ölçtüğün niteliğin ne olduğu hakkında artık bilgi sahibisin, fakat ölçemiyorsan ve rakamsal olarak da ifade edemiyorsan, sahip olduğun bilgiler yetersiz ve tatmin edici değil; bu bilgiler, bilimsel çalışmaların ilerlemesi açısından başlangıç olabilir fakat, bundan ne kadar emin olduğun belli değil.

BLOG

Adres Değişikliği

Adres Değişikliği

ZORUNLU ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

DEVAMI
As Kalibrasyon KAPSAMINI GENİŞLETTİ

As Kalibrasyon KAPSAMINI GENİŞLETTİ

DEVAMI
Hangi cihazların kalibrasyonunu yaptırmalıyım

Hangi cihazların kalibrasyonunu yaptırmalıyım

DEVAMI
Kalibrasyon zorunlu

Kalibrasyon zorunlu

DEVAMI
Kalibrasyonu ne zaman yaptırmalıyım ?

Kalibrasyonu ne zaman yaptırmalıyım ?

DEVAMI
kalibrasyonu yapılan cihazın hatası sıfır mıdır ?

kalibrasyonu yapılan cihazın hatası sıfır mıdır ?

DEVAMI
Bültenemize Abone Olun

en güncel bilglerimizden ve kampanyalarımızdan haberdar olmak için kaydınızı bırakın

elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

üyelik sözleşmesini kabul ediyorum.

KAYDET

© 2019 AS KALİBRASYON, ALL RIGHTS RESERVED

site design & technology
Projx
www.projx.com.tr